Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 48127
2 Denis Ćoso 37052
3 Ivan Tot 19674
4 Иван Меденица 18190
5 Jozef Dozsai 17678
6 Слободан Стевчић 16600
7 Marko Nikolić 9648
8 Zoran Gavrilović 9009
9 Ivan Pančić 8487
10 Miroslav Miljević 7451
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 6481
2 Милош Поповић 4007
3 Denis Ćoso 3011
4 Srđan Stanojević 1329
5 Jelena Šeat 815
6 Иван Меденица 661
7 Slobodan Ivković 478
8 Аца Ђурђевић 312
9 Irena Raca 220
10 Aleksandra Trajković 199
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 1177
Gušteri 3324
Kornjače 1438
Žabe 1730
Repati vodozemci 0
Ptice 57258
Sisari 604
Ribe 20
Insekti
Dnevni leptiri 172363
Vilinski konjici 6411
Stenice 6269
Pravokrilci 6077
Noćni leptiri 9465
Tvrdokrilci 23075
Mravi 108
Pčele i bumbari 163
Ose 492
Ostali beskičmenjaci
Crayfish 160
19
Gljive
Gljive mešinarke 252
Više gljive 4097
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 4
Praživotinje 48
Lišaji 121
Biljke
Mahovine 156
Prečice 7
Rastavići 46
Paprati 363
Golosemenice 255
Skrivenosemenice 21137
Pršljenčice (hare) 2
Broj nalaza po godinama (u posljednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2023 29241
2022 28095
2021 26929
2020 27444
2019 26872
2018 40174
2017 18534
2016 24247
2015 12419
2014 9376