Lokalna zajednica

Naziv lokalne zajednice: Biologer.org.
Država: Srbija.
Adresa: https://biologer.rs.

Administratori su lica koja upravljaju bazom podataka, imaju uvid u sve podatke u okviru lokalne Biologer platforme i zaduženi su za cjelokupnu organizaciju Lokalne zajednice. Početni tim Administratora odobrava Projektni tim prilikom pokretanja nove Lokalne zajednice. Novi Administratori se obično biraju iz redova Urednika, za šta je neophodna saglasnost 2/3 postojećih Administratora. Administratori imaju pravo da raspolažu svim podacima i da donose odluke o njihovom korišćenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Administratori Lokalne zajednice „Biologer.org“ su:

 • Nenad Živanović
 • Ана Голубовић
 • Милош Поповић
 • Никола Васић

Urednici su taksonomski eksperti za određene grupe organizama koji pregledaju pristigle podatke, odobravaju ih, po potrebi koriguju ili proglašavaju nemogućim za identifikaciju. Urednici su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u terenskom radu i dokazanim poznavanjem određenih grupa organizama. Urednike taksonomskih grupa u svakoj Lokalnoj zajednici biraju Administratori iz redova Korisnika. Dodavanje novih Urednika mora prihvatiti 2/3 postojećih Urednika određene taksonomske grupe, kao i 2/3 Administratora. Urednici imaju pravo da raspolažu podacima nad kojima su nadležni, i da donose odluke o njihovom korišćenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Uređivački tim Lokalne zajednice „Biologer.org“ se sastoji od 44 ljudi koji pokrivaju 25 taksonomskih grupa, i to:

 • Ádám Bakos - Formicidae
 • Aleksandra Husarik - Lepidoptera
 • Aleksandra Trajković - Lepidoptera
 • Andrija Bogdanović - Plantae
 • Anita Sucic - Otididae
 • Boris Brdarić - Otididae
 • Branislav Dimitrov - Decapoda
 • Branko Jotić - Plantae
 • Branko Karapandža - Mammalia
 • David Grabovac - Otididae
 • Dejan Stojanović - Basidiomycota
 • Denis Ćoso - Coleoptera
 • Dragiša Savić - Ascomycota
 • Dušan Sadiković - Basidiomycota
 • Filip Vukajlović - Cerambycidae
 • Irena Raca - Plantae
 • Iva Stojanović - Lepidoptera
 • Ivana Stevanoski - Plantae
 • Jelena Šeat - Heteroptera
 • Jozef Dozsai - Plantae
 • Maja Jovanović - Plantae
 • Marko Nikolić - Aves
 • Milan Ilić - Lepidoptera
 • Milan Paunović - Mammalia
 • Miroslav Miljević - Lepidoptera
 • Nemanja Spasojević - Actinopterygii
 • Nenad Živanović - Lepidoptera
 • Rudi Verovnik - Papilionoidea
 • Saša Rajkov - Neuroptera
 • Slobodan Ivković - Orthoptera
 • Srđan Stanojević - Fungi
 • Svetlana Ristić - Arthoniomycetes, Lecanoromycetes, Lichinomycetes
 • Tamara Tot - Diptera
 • Tijana Vučić - Amphibia
 • Toni Koren - Lepidoptera
 • Uroš Buzurović - Plantae
 • Vukašin Gojšina - Mollusca
 • Zoran Gavrilović -
 • Ана Голубовић - Amphibia, Reptilia
 • Аца Ђурђевић - Odonata
 • Иван Меденица - Aves
 • Марко Маричић - Amphibia, Reptilia
 • Милош Поповић - Lepidoptera
 • Филип Грбовић - Plantae

Korisnici su svi članovi Lokalne zajednice, a status Korisnika se stiče prilikom registracije na veb platformu. U Korisnike se ubrajaju i Urednici i Administratori. Korisnici čine Biologer zajednicu i njihovim zalaganjem dolazimo do vrijednih podataka o rasprostranjenju taksona na određenom geografskom području.

Biologer zajednica „Biologer.org“ broji 841 Korisnika, koji su prikupili 268368 podataka o našoj biološkoj raznovrsnosti.