Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 45092
2 Denis Ćoso 35677
3 Ivan Tot 19674
4 Иван Меденица 18190
5 Jozef Dozsai 16536
6 Слободан Стевчић 12912
7 Zoran Gavrilović 8800
8 Miroslav Miljević 7451
9 Аца Ђурђевић 7314
10 Ivan Pančić 7163
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 5687
2 Милош Поповић 3717
3 Denis Ćoso 2443
4 Srđan Stanojević 1177
5 Jelena Šeat 815
6 Иван Меденица 661
7 Slobodan Ivkovic 477
8 Аца Ђурђевић 291
9 Irena Raca 220
10 Aleksandra Trajković 191
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 1119
Gušteri 3183
Kornjače 0
Žabe 1736
Repati vodozemci 0
Ptice 49907
Sisari 502
Insekti
Dnevni leptiri 167755
Vilinski konjici 6137
Stenice 5867
Pravokrilci 5797
Moths 8831
Tvrdokrilci 20943
Rakovi
Rakovi 159
Gljive
Gljive mešinarke 225
Više gljive 3760
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 3
Praživotinje 34
Lichen 103
Biljke
Mahovine 147
Prečice 6
Rastavići 40
Paprati 296
Golosemenice 228
Skrivenosemenice 18873
Charophytes 2
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2023 11975
2022 27332
2021 26006
2020 27247
2019 26398
2018 40011
2017 18292
2016 24247
2015 12412
2014 9367