Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 49852
2 Denis Ćoso 41917
3 Слободан Стевчић 20090
4 Ivan Tot 19674
5 Jozef Dozsai 19122
6 Иван Меденица 18190
7 Marko Nikolić 13735
8 Ivan Pančić 10462
9 Zoran Gavrilović 9192
10 Miroslav Miljević 7451
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 7141
2 Милош Поповић 4442
3 Denis Ćoso 3764
4 Srđan Stanojević 1466
5 Jelena Šeat 1132
6 Иван Меденица 661
7 Slobodan Ivković 478
8 Toni Koren 328
9 Аца Ђурђевић 317
10 Marko Nikolić 223
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 1242
Gušteri 3525
Kornjače 1530
Žabe 1845
Repati vodozemci 411
Ptice 66463
Sisari 754
Ribe 24
Insekti
Dnevni leptiri 176128
Vilinski konjici 6549
Stenice 6909
Pravokrilci 6209
Moths 10327
Tvrdokrilci 25964
Mravi 165
Pčele i bumbari 386
Ose 868
Ostali beskičmenjaci
Rakovi 160
133
Gljive
Gljive mešinarke 272
Više gljive 4357
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 4
Praživotinje 50
Lišaji 146
Biljke
Mahovine 206
Prečice 7
Rastavići 58
Paprati 460
Golosemenice 267
Skrivenosemenice 24022
Pršljenčice (hare) 2
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2024 21202
2023 30136
2022 28192
2021 26945
2020 27497
2019 26951
2018 40175
2017 18537
2016 24257
2015 12426