Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 48216
2 Denis Ćoso 38411
3 Ivan Tot 19674
4 Иван Меденица 18190
5 Jozef Dozsai 17939
6 Слободан Стевчић 16964
7 Marko Nikolić 9699
8 Ivan Pančić 9038
9 Zoran Gavrilović 9020
10 Miroslav Miljević 7451
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 6821
2 Милош Поповић 4052
3 Denis Ćoso 3078
4 Srđan Stanojević 1384
5 Jelena Šeat 1132
6 Иван Меденица 661
7 Slobodan Ivković 478
8 Аца Ђурђевић 317
9 Irena Raca 220
10 Aleksandra Trajković 199
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 1190
Gušteri 3343
Kornjače 1445
Žabe 1743
Repati vodozemci 383
Ptice 59035
Sisari 646
Ribe 22
Insekti
Dnevni leptiri 173360
Vilinski konjici 6415
Stenice 6494
Pravokrilci 6091
Moths 9509
Tvrdokrilci 23410
Mravi 120
Pčele i bumbari 243
Ose 608
Ostali beskičmenjaci
Rakovi 160
72
Gljive
Gljive mešinarke 264
Više gljive 4249
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 4
Praživotinje 49
Lišaji 139
Biljke
Mahovine 191
Prečice 7
Rastavići 48
Paprati 419
Golosemenice 261
Skrivenosemenice 21630
Pršljenčice (hare) 2
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2024 2345
2023 30057
2022 28180
2021 26930
2020 27494
2019 26942
2018 40174
2017 18534
2016 24247
2015 12423