Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 44392
2 Denis Ćoso 33763
3 Ivan Tot 19673
4 Иван Меденица 18189
5 Слободан Стевчић 11555
6 Jozef Dozsai 8864
7 Аца Ђурђевић 7257
8 Miroslav Miljević 6358
9 Ivan Pančić 6086
10 Mihailo Vujić 5841
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 4926
2 Милош Поповић 3657
3 Denis Ćoso 1947
4 Srđan Stanojević 1115
5 Jelena Šeat 784
6 Иван Меденица 661
7 Slobodan Ivkovic 462
8 Аца Ђурђевић 286
9 Irena Raca 220
10 Toni Koren 183
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 1086
Gušteri 3055
Kornjače 1346
Žabe 1509
Repati vodozemci 333
Ptice 38246
Sisari 471
Insekti
Dnevni leptiri 164180
Vilinski konjici 5760
Stenice 4960
Pravokrilci 5565
Moths 7385
Tvrdokrilci 17698
Rakovi
Rakovi 157
Gljive
Gljive mešinarke 185
Više gljive 3357
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 2
Praživotinje 31
Lichen 97
Biljke
Mahovine 122
Prečice 6
Rastavići 39
Paprati 278
Golosemenice 218
Skrivenosemenice 17075
Charophytes 2
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2023 449
2022 25408
2021 25662
2020 26884
2019 24879
2018 36211
2017 15714
2016 23118
2015 12106
2014 9117