Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 44345
2 Denis Ćoso 32512
3 Ivan Tot 19673
4 Иван Меденица 18189
5 Слободан Стевчић 9697
6 Jozef Dozsai 8552
7 Аца Ђурђевић 7217
8 Miroslav Miljević 6355
9 Ivan Pančić 5936
10 Mihailo Vujić 5841
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 4006
2 Милош Поповић 3480
3 Denis Ćoso 1855
4 Srđan Stanojević 998
5 Jelena Šeat 785
6 Иван Меденица 661
7 Slobodan Ivkovic 432
8 Аца Ђурђевић 279
9 Irena Raca 220
10 Toni Koren 183
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 1075
Gušteri 3026
Kornjače 1337
Žabe 1499
Repati vodozemci 328
Ptice 37204
Sisari 457
Insekti
Dnevni leptiri 162120
Vilinski konjici 5716
Stenice 4676
Pravokrilci 5483
Noćni leptiri 7156
Tvrdokrilci 16818
Rakovi
Rakovi 156
Gljive
Gljive mešinarke 172
Više gljive 2876
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 2
Praživotinje 26
Lišaji 72
Biljke
Mahovine 116
Prečice 5
Rastavići 38
Paprati 228
Golosemenice 200
Skrivenosemenice 15114
Pršljenčice (hare) 2
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2022 22305
2021 25623
2020 26785
2019 24796
2018 35264
2017 15562
2016 22787
2015 12103
2014 9113
2013 6466