Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 48792
2 Denis Ćoso 40948
3 Ivan Tot 19674
4 Jozef Dozsai 18779
5 Слободан Стевчић 18430
6 Иван Меденица 18190
7 Marko Nikolić 10986
8 Ivan Pančić 9567
9 Zoran Gavrilović 9164
10 Miroslav Miljević 7451
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Jozef Dozsai 7063
2 Милош Поповић 4168
3 Denis Ćoso 3345
4 Srđan Stanojević 1423
5 Jelena Šeat 1132
6 Иван Меденица 661
7 Slobodan Ivković 478
8 Аца Ђурђевић 317
9 Irena Raca 226
10 Marko Nikolić 214
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 1223
Gušteri 3454
Kornjače 1485
Žabe 1803
Repati vodozemci 401
Ptice 62963
Sisari 704
Ribe 23
Insekti
Dnevni leptiri 174491
Vilinski konjici 6456
Stenice 6720
Pravokrilci 6113
Noćni leptiri 9866
Tvrdokrilci 24705
Mravi 156
Pčele i bumbari 271
Ose 671
Ostali beskičmenjaci
Rakovi 160
Mekušci 115
Gljive
Gljive mešinarke 271
Više gljive 4325
Zigomiceti 5
Hitridomikoti 0
Hromisti 4
Praživotinje 49
Lišaji 142
Biljke
Mahovine 205
Prečice 7
Rastavići 54
Paprati 448
Golosemenice 265
Skrivenosemenice 23094
Pršljenčice (hare) 2
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2024 11546
2023 30129
2022 28190
2021 26945
2020 27494
2019 26951
2018 40174
2017 18537
2016 24257
2015 12426