Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Chordata
Podtip: Vertebrata
Klasa: Amphibia
Red: Urodela
Nadfamilija: Salamandroidea
Familija: Salamandridae
Rod: Ichthyosaura
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna LC
Evropa LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TWL36 2
34TCN47 2
34TCN99 2
34TCP66 7
34TCP86 1
34TCQ73 4
34TCQ74 5
34TDN09 1
34TDP05 1
34TDP18 1
34TDP36 1
34TDP40 1
34TDP82 1
34TEP30 3
34TEP77 1
34TFN03 11
34TFN12 12

Galerija