Kičmenjaci
Insekti
Ostali beskičmenjaci
Gljive
Biljke