Objave

Biologer.org prelazi na Biologer.rs!!!

12.10.2021 01:51 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Da li ste spremni za ptice?

8.12.2020 23:08 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Nova Android aplikacija za novu sezonu

8.04.2020 02:36 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Sada je moguće uvoziti literaturne podatke

8.12.2019 20:53 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Biologer sada prikuplja i podatke o biljkama

22.06.2019 10:52 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Od sada urednici mogu uneti literaturne nalaze

30.05.2019 17:06 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Gljiva ovde, gljiva tamo...

14.03.2019 11:25 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Biologer apllikacija je dostupna u Google Play prodavnici

12.01.2019 12:01 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Novi grafik, uvoz podataka i Android aplikacija

25.12.2018 21:24 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Nove grupe insekata (pravokrilci i stenice)

19.12.2018 23:27 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Udruga Hyla je počela da koristi Biloger za Hrvatsku

15.12.2018 12:43 - Милош Поповић

Pročitaj vest

I još jedan novi Biologer za Android

5.12.2018 05:01 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Novi BIologer za Android

1.12.2018 04:23 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Izvoz podataka u Darvin standardu

6.11.2018 20:12 - Милош Поповић

Pročitaj vest

Pratite šta se dešava s Vašim podacima

3.11.2018 22:17 - Милош Поповић

Pročitaj vest