Biologer sada prikuplja i podatke o biljkama

Od nedavno, Biologer je počeo da sakuplja i podatke o biljkama na području Srbije. Za sada je Joži naš jedini urednik, ali se nadam da ćemo uskoro imati veliki tim botaničara, koji će biti zadužen za pregled terenskih nalaza. Možete pogledati i Jožijev blog i videti šta on mislio o Biologeru i na koje probleme je naišao radeći sa biljkama.