Пројектни тим

Изворни Пројектни тим чини група ентузијаста која је покренула пројекат Биологер. Пројектни тим има највећа овлашћења у Заједници. Пројектни тим директно одлучује о правцима даљег развоја платформе Биологер. За укључење нових људи у Пројектни тим или промену постојећих чланова неопходна је сагласност 2/3 чланова Пројектног тима. Приликом формирања нове Локалне заједнице, чланови Пројектног тима именују бар два Администратора локалне Биологер платформе. Чланови Пројектног тима су у исто време и представници Организација које подржавају рад платформе:

  1. Милош Поповић – Координатор за развој Биологер платформе (Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу).
  2. Ненад Живановић – Главни програмер за развој Биологер веб софтвера (Нови Сад)
  3. Ана Голубовић – Координатор за развој Биологер платформе у Србији (Биолошки факултет, Универзитет у Београду).
  4. Ивона Бурић – Координатор за развој Биологер платформе у Хрватској (Удружење Хила, Загреб).
  5. Тони Корен – Координатор за развој Биологер платформе у Хрватској (Удружење Хила, Загреб).
  6. Дејан Кулијер - Координатор за развој Биологер платформе у Босни и Херцеговини (Земаљски музеј Босне и Херцеговине).