Локална заједница

Назив локалне заједнице: Biologer.org.
Држава: Србија.
Адреса: https://biologer.rs.

Администратори су лица која управљају базом података, имају увид у све податке у оквиру локалне Биологер платформе и задужени су за целокупну организацију Локалне заједнице. Почетни тим Администратора одобрава Пројектни тим приликом покретања нове Локалне заједнице. Нови Администратори се обично бирају из редова Уредника, за шта је неопходна сагласност 2/3 постојећих Администратора. Администратори имају право да располажу свим подацима и да доносе одлуке о њиховом коришћењу (у складу са лиценцама које изаберу Корисници).

Администратори Локалне заједнице „Biologer.org“ су:

 • Nenad Živanović
 • Ана Голубовић
 • Милош Поповић
 • Никола Васић

Уредници су таксономски експерти за одређене групе организама који прегледају пристигле податке, одобравају их, по потреби коригују или проглашавају немогућим за идентификацију. Уредници су експерти са дугогодишњим искуством у теренском раду и доказаним познавањем одређених група организама. Уреднике таксономских група у свакој Локалној заједници бирају Администратори из редова Корисника. Додавање нових Уредника мора прихватити 2/3 постојећих Уредника одређене таксономске групе, као и 2/3 Администратора. Уредници имају право да располажу подацима над којима су надлежни, и да доносе одлуке о њиховом коришћењу (у складу са лиценцама које изаберу Корисници).

Уређивачки тим Локалне заједнице „Biologer.org“ се састоји од 44 људи који покривају 25 таксономских група, и тo:

 • Ádám Bakos - Formicidae
 • Aleksandra Husarik - Lepidoptera
 • Aleksandra Trajković - Lepidoptera
 • Andrija Bogdanović - Plantae
 • Anita Sucic - Otididae
 • Boris Brdarić - Otididae
 • Branislav Dimitrov - Decapoda
 • Branko Jotić - Plantae
 • Branko Karapandža - Mammalia
 • David Grabovac - Otididae
 • Dejan Stojanović - Basidiomycota
 • Denis Ćoso - Coleoptera
 • Dragiša Savić - Ascomycota
 • Dušan Sadiković - Basidiomycota
 • Filip Vukajlović - Cerambycidae
 • Irena Raca - Plantae
 • Iva Stojanović - Lepidoptera
 • Ivana Stevanoski - Plantae
 • Jelena Šeat - Heteroptera
 • Jozef Dozsai - Plantae
 • Maja Jovanović - Plantae
 • Marko Nikolić - Aves
 • Milan Ilić - Lepidoptera
 • Milan Paunović - Mammalia
 • Miroslav Miljević - Lepidoptera
 • Nemanja Spasojević - Actinopterygii
 • Nenad Živanović - Lepidoptera
 • Rudi Verovnik - Papilionoidea
 • Saša Rajkov - Neuroptera
 • Slobodan Ivković - Orthoptera
 • Srđan Stanojević - Fungi
 • Svetlana Ristić - Arthoniomycetes, Lecanoromycetes, Lichinomycetes
 • Tamara Tot - Diptera
 • Tijana Vučić - Amphibia
 • Toni Koren - Lepidoptera
 • Uroš Buzurović - Plantae
 • Vukašin Gojšina - Mollusca
 • Zoran Gavrilović -
 • Ана Голубовић - Amphibia, Reptilia
 • Аца Ђурђевић - Odonata
 • Иван Меденица - Aves
 • Марко Маричић - Amphibia, Reptilia
 • Милош Поповић - Lepidoptera
 • Филип Грбовић - Plantae

Корисници су сви чланови Локалне заједнице, а статус Корисника се стиче приликом регистрације на веб платформу. У Кориснике се убрајају и Уредници и Администратори. Корисници чине Биологер заједницу и њиховим залагањем долазимо до вредних података о распрострањењу таксона на одређеном географском подручју.

Биологер заједница „Biologer.org“ броји 822 Корисника, који су прикупили 260771 података о нашој биолошкој разноврсности.