Задржана права аутора

Лиценца за слике са задржаним ауторским правима

Ова лиценца ближе одређује правила и услове коришћења фотографија из Биологер базе података за које корисници желе да задрже права коришћења. Слике ће бити приказане у јавном делу са воденим жигом, а аутори задржавају пуна права коришћења таквих фотографија.

Употреба фотографија са задржаним ауторским правима у потпуности зависи од аутора фотографије, те се такве слике не могу делити изван Биологер базе података без пристанка аутора фотографије. Локалне Биологер заједнице задржавају право да фотографије поделе у промотивне сврхе (као што је обавештење о занимљивом налазу неке врсте постављено на друштвене мреже), али са јасно назначеним ауторством и уз задржавање воденог жига.