Carstvo: Plantae
Koljeno: Bryophyta
Razred: Andreaeopsida
Red: Andreaeales
Porodica: Andreaeaceae
Rod: Andreaea
Tekst još uvijek nije dostupan na hrvatskom jeziku.

Zakonska zaštita

Strogo zaštićena (RS)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi