Razvoj podržali

Organizacije i fondacije koje su finansijski podržale razvoj projekta Biologer

Rufford

Razvoj aplikacije je pokrenut sredstvima fondacije Raford, mali grantovi, preko projekta br. 20507-B i 24652-B.

MAVA Fondacija
Udruženje Hyla
Biološko društvo "Dr Sava Petrović"

Dalji razvoj aplikacije podržan je sredstvima Fondacije MAVA preko „Projekta zaštite biodiverziteta na krečnjacima Dinarskog masiva“, koji realizuje Udruženje Hyla. Razvoj softvera za potrebe projekta sprovodi Biološko društvo „Dr Sava Petrović“.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Rad Miloša Popovića podržan je sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, projekat br. 173025, preko Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu.

Rad Ane Golubović podržan je sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, projekat br. 173043, preko Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Pojedinci koji su doprinijeli razvoju projekta Biologer

Miloš Popović – Vođa projekta, organizacija portala i podataka, početni grafički dizajn, razvoj Android aplikacije.
Ana Golubović – Organizacija portala.
Nenad Živanović – Softversko rješenje za Biologer platformu, veb dizajn, organizacija portala i podataka.
Marko Nikolić – Legislativa Biologer zajednice.
Branko Jovanović – Razvoj Android aplikacije.
Vanja Lazić – Dizajn ikonica za životinjske grupe.
Jožef Dožai - Dopuna ikonica za biljke i gljive.
Boris Bradarić - Poboljšanje rada Android aplikacije na starijim uređajima.